Muziek & Snoezelen – workshop

Doelen:

 • Je kent de achtergrond en het doel van snoezelen
 • Je weet aan welke voorwaarden een snoezelruimte dient te voldoen
 • Je kent het belang van auditieve prikkels binnen een snoezelactiviteit
 • Je bent je bewust van de onderdelen binnen een snoezelactiviteit en het doel ervan
 • Je bent in staat om zelf afgestemde cd-opnames te kiezen bij de diverse onderdelen
 • Je weet snoezelactiviteiten vorm te geven aan de hand van “snuffelthema’s”
 • Je kunt zelf bewust en afgestemd klanken en muziekinstrumenten aanbieden binnen de snoezelactiviteit

Werkwijze:

 • Laagdrempelig; praktijkgericht; speels; adviserend en inspirerend
 • Er wordt zowel plenair als in subgroepjes gewerkt
 • Scholing vindt plaats op de werkplek

De scholing Muziek & Snoezelen is gebaseerd op het gelijknamige boek.

De scholing is met name inspirerend voor hen die werken met volwassenen, kinderen of ouderen met een zeer ernstige verstandelijke of meervoudige beperking. Een veelgehoorde opmerking van cursisten is dat zij zich bewuster geworden zijn dat zij door veel minder, maar wel veel bewuster, te doen, veel meer kunnen bereiken op het gebied van beleving bij de mens waar zij mee werken!

Mogelijkheden scholingsvorm:

 • Korte workshop van ca. 2 uur
 • Workshop van 2 dagdelen – veel tijd voor praktisch oefenen en individuele begeleiding
 • Workshop en terugkomdagen – door de terugkomdagen vindt verdieping plaats van het geleerde op de werkvloer
 • Snoezelactiviteit als model – Hierbij biedt Jacqueline een snoezelactiviteit aan ter illustratie van wat in de praktijk mogelijk is. Na de aangeboden activiteit wordt dit met de observerende medewerkers doorgesproken en wordt met elementen geoefend. (Mogelijk als verdieping op een gevolgde workshop.)

Tarieven Muziek in je werk werk! 2023.pdf

“Naar aanleiding van de aangeboden model-snoezelactiviteiten ga ik nu veel meer uit van het beleven van muziek. Voorheen ging ik er van uit dat muziek vooral veel actie moest zijn met veel liedjes of geluid. Dit is wel de grootste omslag die ik gemaakt heb in de klas. Ik hou het klein en heb veel houvast aan de snuffelthema’s. Waar eerst de concentratieboog van de leerlingen maximaal 15 minuten was, houden de leerlingen het nu 30 minuten vol. Ik vind dit een flinke stap vooruit.”

“Ik kan nu in een half uur de meervoudig beperkte leerlingen een sfeer aanbieden die door de combinatie van cd, geur en muziekinstrument perfect bij elkaar past! Ik hoef niets te zeggen, maar laat de leerlingen, ieder op hun eigen niveau, de sfeer beleven. Het snuffelthema, dat ik telkens 6 weken achtereen aanbied, geeft herkenning. Het maakt de leerlingen rustig én aandachtig. Deze manier van werken levert zeker een bijdrage aan de leerbaarheid van de leerlingen!”

“In de aangeboden workshop vond ik het aandachtige luisteren en de mooie sfeer die door u werd neergezet heel fijn. Ik heb het boek Muziek en Snoezelen inmiddels met veel interesse gelezen en kan daaruit veel ideeën gebruiken voor rustige luisteractiviteiten met dementerende ouderen rond verschillende thema’s.”