Visie & Missie

Het aanbod van Vrije Klanken is voortgekomen uit Jacquelines kijk op het leven en de mens. Daaruit vloeide haar intentie voort om een positief steentje bij te dragen ter ondersteuning en verheffing van dat leven en de mens, met alle middelen die zij voor handen heeft.

De kolibrie in het logo verwijst naar deze intentie. Het vogeltje vliegt fluitend en hummend van bloem tot bloem, op vele mogelijke manieren, om het beste wat er in de bloem zit omhoog te kunnen halen.

Visie

Alles en iedereen draagt een volledig, perfect en onuitputtelijk potentieel aan scheppende kwaliteiten en mogelijkheden in zich.

Zou het niet fantastisch zijn als we dat potentieel steeds beter leren herkennen? Zou het niet fantastisch zijn om die scheppende kwaliteiten daadwerkelijk in ons leven toe te passen en te integreren?

Missie

Het scheppen van voorwaarden en het aanreiken van handvatten, zodat ieder mens zijn potentieel kan herkennen, er bewust verbinding mee kan maken en het kan toepassen in het alledaagse leven ter verheffing van zichzelf, de ander en de omgeving.

Muziek in al zijn facetten is een uitermate effectief, krachtig en vooral ook een mooi en vreugdevol middel om die voorwaarden te scheppen en die handvatten aan te reiken.

Muziek brengt je op een heel natuurlijke en eenvoudige manier in verbinding met de wezenlijke kwaliteiten die in je aanwezig zijn. Deze kwaliteiten tonen wie je echt bent.

Door middel van muziek, en het toepassen van muzikale processen in je alledaagse leven, kun je ook weer uiting geven aan die kwaliteiten. Je leeft je leven dan als een muzikant. Jouw leven wordt een muzikaal leven. Jouw leven wordt als een muzikale compositie, die uitgevoerd wordt door jouw orkest met jij als geïnspireerd dirigent.