Koor- en orgelcomposities

Als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft,
’t lijzigste gefluister
ook een taal en teken heeft …
als de ziele luistert!
Guido Gezelle (1859) Bron: “Kleengedichtjes”

Jacqueline van Koolwijk schreef 5 koorcomposities en 2 orgelcomposities.

Vier koorcomposities zijn geïnspireerd door prachtige gedichten van Guido Gezelle.  Als de ziele luistert  is geschreven voor gemengd koor.  O Wild’ en onvervalschte pracht voor gemengd koor met pianobegeleiding. Zacht is uw hand, o windeke voor gemengd koor met pianobegeleiding. Gij badt op eenen berg voor gemngd koor a capella.

De stijl waarin de werken geschreven zijn, is sterk beïnvloed door modale schrijftechnieken. De voornamelijk lineaire schrijfwijze, resulteert in harmonieën die variëren van eenvoudig en open, tot complex. De keuze van de lijnen en harmonieën is echter altijd ondergeschikt aan de essentie van de tekst en wat deze bij de lezer, luisteraar, teweeg wil brengen.

De teksten hebben de natuur als thema. De natuur en zijn elementen spiegelt ons mensen wie we in wezen zijn. Wie of wat de kern in ons is en hoe we er contact mee kunnen maken. Wanneer we daarnaar luisteren, wanneer onze ziel daarnaar luistert, en we van daar uit puur en authentiek leven: wezen zoals we wezen moeten, dan ervaren we diepe vreugde.

Uitgegeven door uitgever: Proza Musica – Veenendaal, http://www.prozamusica.nl  (thans STHrecords) zijn: 

    • Als de ziele luistert

    • O wild’en onvervalschte pracht  

Uitgegeven in eigen beheer: J.van Koolwijk – Deest (2019):

    • Zacht is uw hand, o windeke (ISMN: 979-0-69403-001-8)

    • Gij badt op eenen berg (ISMN:979-0-69403-000-1)

In 2015 componeerde Jacqueline van Koolwijk op tekst van Hildegard von Bingen, de compositie:

    • Caritas abundat in Omnia voor gemengd koor, piano en 2 contrabassen / keyboard.  (ISMN: 979-0-69403-002-5; Uitgegeven in eigen beheer: J.van Koolwijk – Deest (2019)). 

Opvallend in deze compositie zijn het repetitieve gebruik van de woorden caritas abundat in omnia, de geleidelijke opbouw en afbouw, en de lyrische sopraan-lijn boven de repetitieve woorden, die de overige tekst expressief tot uitdrukking laat komen.

Vijf Gebeden voor orgel

(ISMN: 979-0-69403-003-2;  Uitgegeven in eigen beheer: J.van Koolwijk – Deest (2020)). 

De vijfdelige orgelcompositie met de titel Vijf Gebeden voor orgel is ook geïnspireerd door de Duitse middeleeuwse mystica Hildegard von Bingen, en wel haar visioenen en de daar bij behorende miniaturen. Het vijfdelige werk ademt naast eenvoud, ook diepgang. De afzonderlijke delen met de titels Vertrouwen, Kracht, Onderscheidingsvermogen, Verlossing en Licht zijn bruikbaar in of rondom erediensten en andere reflectieve gelegenheden. Ieder deel is een op zichzelf staand klankgebed, direct het innerlijk aanrakend. De vijf delen kunnen echter ook als één compositie vertolkt worden.

Prijs: 8,50 euro (excl.verzendkosten)

Bestellen en info: info@vrijeklanken.nl
Omvang 24 pagina’s

“De Vijf Gebeden zijn enkele korte, zeer eenvoudige orgelcomposities. En daar zit juist de kracht van deze muziek. Door deze eenvoud  ervaar je de 5 thema’s uit de Scivias van Hildegard von Bingen (Licht – Vertrouwen – Kracht – Onderscheidingsvermogen – Verlossing) als zeer intens. Met eenvoud bedoel ik niet eenvoudig of makkelijk maar puur, tot de essentie doordringen van de 5 thema’s. Deze muziek heeft een verstillende, bezinnende, haast louterende uitwerking op mij. Je komt tot jezelf. De muziek zegt meer dan alleen die noten op papier, het stijgt er ver boven uit. Het zijn 5 pareltjes die iets heel wezenlijks toevoegen aan de orgelliteratuur.” – Nicole Schmaloer (musicus / fluitiste)

Drieluik voor orgel

(ISMN: 979-0-69403-004-9;  Uitgegeven in eigen beheer: J.van Koolwijk – Deest (2024)).

Geïnspireerd door drie mystieke verzen van Guido Gezelle, componeerde Jacqueline van Koolwijk drie orgelwerken, die tezamen Drieluik voor orgel vormen. Guido Gezelle (1830-1899) was een Vlaamse priester, leraar, vertaler en bovenal een groot en uniek dichter en taalkunstenaar. In zijn teksten komt zeer vaak zijn grote liefde voor de natuur tot uiting. Hij had de gave dit op een unieke wijze te verwoorden. De natuur, waarin hij de Goddelijke Scheppingskracht ervaarde. Deze Scheppingskracht ervaren en herkennen in de natuur, sprak en spreekt ook de componiste van dit Drieluik in het bijzonder aan. Zij heeft gepoogd de energie van Gezelles verzen te verklanken d.m.v. deze orgelwerken, zodat deze ook op een non-verbale wijze tot de luisteraar kan doordringen.

 

Drieluik ademt naast eenvoud, ook diepgang. De afzonderlijke delen met de titels Waarom, Aldoordringend Licht en Voorbij zijn bruikbaar in of rondom erediensten en andere reflectieve gelegenheden. Ieder deel is een op zichzelf staand klankgebed, direct het innerlijk aanrakend. De drie delen kunnen echter ook als één compositie vertolkt worden.

Prijs: 8,50 euro (excl.verzendkosten)

Bestellen en info:info@vrijeklanken.nl
Omvang 19 pagina’s

 

Mocht je één of meer van de composities willen bestellen, adviezen willen bij de uitvoering, of meer willen weten over de achtergrond van de composities, neem dan gerust contact op.