Nieuwe uitgave – Drieluik voor orgel

Op 8 maart 2024 is de uitgave van een nieuwe orgelcompositie een feit. Het betreft “Drieluik voor orgel – geïnspireerd door Guido Gezelle.

Guido Gezelle schreef vele prachtige teksten, gedichten en verzen. Drie van zijn mystieke verzen inspireerde Jacqueline van Koolwijk tot het componeren van drie orgelwerken, die tezamen Drieluik voor orgel vormen. Guido Gezelle (1830-1899) was een Vlaamse priester, leraar, vertaler en bovenal een groot en uniek dichter en taalkunstenaar. In zijn teksten komt zeer vaak zijn grote liefde voor de natuur tot uiting. Hij had de gave dit op een unieke wijze te verwoorden. De natuur, waarin hij de Goddelijke Scheppingskracht ervaarde. Deze Scheppingskracht ervaren en herkennen in de natuur, sprak en spreekt ook de componiste van dit Drieluik in het bijzonder aan. Zij heeft gepoogd de energie van Gezelles verzen te verklanken d.m.v. deze orgelwerken, zodat deze ook op een non-verbale wijze tot de luisteraar kan doordringen.

Drieluik ademt naast eenvoud, ook diepgang. De afzonderlijke delen met de titels Waarom, Aldoordringend Licht en Voorbij zijn bruikbaar in of rondom erediensten en andere reflectieve gelegenheden. Ieder deel is een op zichzelf staand klankgebed, direct het innerlijk aanrakend. De drie delen kunnen echter ook als één compositie vertolkt worden.

Meer informatie over deze en andere uitgaven van orgel- en koorcomposities van Jacqueline van Koolwijk is te vinden op de webpagina Aanbod.