Heelzang-traject 2024/2025- 6 bijeenkomsten

Vrij en bezield zingen binnen de maandelijkse bijeenkomsten van de Heelzang.  Zingen binnen een Heelzang-traject werkt helend voor lichaam, hart en ziel, De bijeenkomsten hebben een meditatief karakter en geven inspiratie die bruikbaar is in het alledaagse leven. Tijdens de bijeenkomsten hebben we aandacht voor: je adem, het laten ontvouwen van ademkleuren, zingen van helende langgerekte tonen, het zingen van mantra’s en het laten ontvouwen van klankvelden.

Het zingen van klankvelden vormt het hart van de Heelzangbijeenkomsten en is iedere keer weer verrassend, nieuw, verdiepend, innerlijk verstillend en ruimte gevend, aldus de ervaring van deelnemers.

De gezongen klanken worden instrumentaal ondersteund op o.a. swaramandala, nada tarangini, tamboura.

Vanaf oktober 2024 start een nieuw Heelzangtraject. Data: 12 oktober, 2 november, 23 november, 7 december 2024, 11 januari 2025, 15 februari 2025Tijd: zaterdagochtenden van 10.30 – 12.30u. 

Locatie: Vrije Klanken, Gravendaal 1 Deest. Kosten: € 120,- voor 6 bijeenkomsten van 2 uur, in kleine groepjes. 

Interesse? Opgeven graag voor 15 september 2024 of neem contact op voor meer informatie. 

Flyer: Heelzangtraject flyer – 2024-2025

Wil je graag eerste een (individuele) kennismaking? Dat kan op 22 juni 2024 in Deest (zie hieronder) of neem contact op om een afspraak te maken

Heelzang – kennis maken met adem, toon en zang als middel tot bewustwording

Een bijeenkomst waarin we samen vrij en bezield onze stem laten klinken vanuit ons innerlijk, waardoor we ontspanning, verstilling en de meditatieve werking er van kunnen ervaren. De heling voelen op fysiek, emotioneel/mentaal of zielsniveau. En inspiratie kunnen ontvangen, die bruikbaar is in het alledaagse leven.

Wil je graag kennismaken met Heelzang? Je bent van harte welkom! Zangervaring is niet nodig.

Heb je al eens eerder deelgenomen aan een bijeenkomst of Heelzang-traject en wil je graag nog eens een bijeenkomst bijwonen? Ook dan ben je van harte welkom!

Tijdens de bijeenkomst hebben we aandacht voor:

  • de adem
  • het laten ontvouwen van ademkleuren
  • zingen van helende langgerekte tonen
  • het zingen van een mantra
  • het laten ontvouwen van klankvelden
  • bewustwording van de effecten van het zingen op onszelf en onze alledaagse handelingen

Het zingen van klankvelden vormt het hart van de Heelzangbijeenkomst en is iedere keer weer verrassend, nieuw, verdiepend, innerlijk verstillend en ruimte gevend, aldus de ervaring van deelnemers.

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 22 juni 2024, van 10.30 tot 12.30u. Locatie: Vrije Klanken, Gravendaal 1 Deest. 

Deze kennismakingsbijeenkomst wordt geleid door Jacqueline van Koolwijk, docerend / uitvoerend musicus en muziektherapeute en instrumentaal begeleid op o.a. nada tarangini.