Bezielende verhalen en live muziek

In zowel juni als ook in december zijn er weer gelegenheden om te genieten van bezielende verhalen, verteld door verhalenvertellers Jan Tijssen en Edgar nollen, met live muziek door Jacqueline van Koolwijk.

Op zaterdag 29 juni 2024 vindt er een Zomeravondvertelling plaats.

In dit programma wandelen verhalenvertellers Edgar en Jan en musicus Jacqueline  samen met u te midden van de natuur, waarbij u op mooie plekken kunt luisteren naar zomerse vertellingen. Zo is er het Indiaanse verhaal over de wind die graag wil trouwen, maar dan alleen met een vrouw die hem kan zien. Maar hoe kun je de wind zien? Uit de Griekse mythologie leren we dat het vroeger altijd zomer was, maar door een tragische gebeurtenis de seizoenen zijn ontstaan. En in een verhaal uit Ecuador wordt duidelijk waarom de zonnebloem altijd met de zon mee beweegt. Een enerverend programma dus vol natuurgeesten, twistende goden en tragische prinsen omlijst door bezielende muziek. Tijd: van 19u tot ca. 21uKosten: €15. Locatie: Staartjeswaard te Beuningen (ter hoogte van het Dijkmagazijn, Dijk 41, 6641 LA Beuningen). Er kunnen maximaal 15 personen mee. De verhalen zijn geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.

Op zaterdag 21 december 2024 wordt de voorstelling Kerstverhalen wereldwijd aangeboden. 

De tijd van lichtjes, duisternis, hoop, gezelligheid, lekker eten met de hele familie bij elkaar en natuurlijk veel sneeuw. Dit zijn zo maar een paar associaties met kerst. Maar is het altijd wel zo gezellig? Welke boodschap draagt kerst in zich? Waar denkt u aan bij kerst en wat betekent het voor u? Het is bij uitstek een tijd van bezinning. 

In de voorstelling ‘Kerstverhalen wereldwijd’ komen deze verschillende elementen aan bod. Wij nemen u mee op een reis rond de wereld aan de hand van kerstverhalen uit verschillende landen. We bezoeken onder meer Mexico, Noorwegen, Syrië, Denemarken, maar doen ook Nederland aan.

Hét kerstverhaal is natuurlijk het verhaal over de geboorte van het kerstkind, maar wij laten u horen dat er wereldwijd nog vele andere kerstverhalen worden verteld.  Zo wordt een harpspeler bij de koning ontboden om met Kerstmis voor hem te spelen terwijl hij zijn vrouw en dochtertje had beloofd om kerst bij hen door te brengen. Kan hij de verleiding weerstaan of geeft hij toe aan de wens van de koning?

In een ander verhaal gaat een koning op bezoek bij een kluizenaar, hoog in de bergen. Hij verlaat zijn warme paleis en onderneemt een barre tocht door de sneeuw. Hij wil laten zien dat hij een goede koning is, maar is dat werkelijk het geval als hij de kluizenaar voedsel wil brengen?

Waarom versieren we de kerstboom met engelenhaar en hoe komt het dat in het Midden Oosten het kleinste kameeltje de de kerstcadeautjes bij de kinderen brengt?

Tijd: van 20u tot ca. 22uKosten: €12,50 (inclusief consumptie). Locatie: Bondsgebouw, Kattenburg, Druten. De verhalen zijn geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.

U kunt u voor alle bovenstaande vertelvoorstellingen opgeven door een mail te sturen aan  info@bezielendeverhalen.nl. Geef hierbij aan welke datum u wilt komen en met hoeveel personen. U krijgt dan van ons een mail om de reservering te bevestigen. 

Voor meer informatie kijkt u op: www.bezielendeverhalen.nl

Nieuwe uitgave – Drieluik voor orgel

Op 8 maart 2024 is de uitgave van een nieuwe orgelcompositie een feit. Het betreft “Drieluik voor orgel – geïnspireerd door Guido Gezelle.

Guido Gezelle schreef vele prachtige teksten, gedichten en verzen. Drie van zijn mystieke verzen inspireerde Jacqueline van Koolwijk tot het componeren van drie orgelwerken, die tezamen Drieluik voor orgel vormen. Guido Gezelle (1830-1899) was een Vlaamse priester, leraar, vertaler en bovenal een groot en uniek dichter en taalkunstenaar. In zijn teksten komt zeer vaak zijn grote liefde voor de natuur tot uiting. Hij had de gave dit op een unieke wijze te verwoorden. De natuur, waarin hij de Goddelijke Scheppingskracht ervaarde. Deze Scheppingskracht ervaren en herkennen in de natuur, sprak en spreekt ook de componiste van dit Drieluik in het bijzonder aan. Zij heeft gepoogd de energie van Gezelles verzen te verklanken d.m.v. deze orgelwerken, zodat deze ook op een non-verbale wijze tot de luisteraar kan doordringen.

Drieluik ademt naast eenvoud, ook diepgang. De afzonderlijke delen met de titels Waarom, Aldoordringend Licht en Voorbij zijn bruikbaar in of rondom erediensten en andere reflectieve gelegenheden. Ieder deel is een op zichzelf staand klankgebed, direct het innerlijk aanrakend. De drie delen kunnen echter ook als één compositie vertolkt worden.

Meer informatie over deze en andere uitgaven van orgel- en koorcomposities van Jacqueline van Koolwijk is te vinden op de webpagina Aanbod.

Nieuwe uitgave – bladmuziek Vijf Gebeden voor orgel – Jacqueline van Koolwijk

De vijfdelige orgelcompositie met de titel Vijf Gebeden voor orgel is geïnspireerd door de Duitse middeleeuwse mystica Hildegard von Bingen, en wel haar visioenen en de daar bij behorende miniaturen. Het vijfdelige werk ademt naast eenvoud, ook diepgang. De afzonderlijke delen met de titels Vertrouwen, Kracht, Onderscheidingsvermogen, Verlossing en Licht zijn bruikbaar in of rondom erediensten en andere reflectieve gelegenheden. Ieder deel is een op zichzelf staand klankgebed, direct het innerlijk aanrakend. De vijf delen kunnen echter ook als één compositie vertolkt worden.

“De Vijf Gebeden zijn enkele korte, zeer eenvoudige orgelcomposities. En daar zit juist de kracht van deze muziek. Door deze eenvoud  ervaar je de 5 thema’s uit de Scivias van Hildegard von Bingen (Licht – Vertrouwen – Kracht – Onderscheidingsvermogen – Verlossing) als zeer intens. Met eenvoud bedoel ik niet eenvoudig of makkelijk maar puur, tot de essentie doordringen van de 5 thema’s. Deze muziek heeft een verstillende, bezinnende, haast louterende uitwerking op mij. Je komt tot jezelf. De muziek zegt meer dan alleen die noten op papier, het stijgt er ver boven uit.Het zijn 5 pareltjes die iets heel wezenlijks toevoegen aan de orgelliteratuur.”

(ervaring docerend en uitvoerend musicus fluit.)

Prijs €8,50 excl. verzendkosten. 

Omvang 24 pagina’s. ISMN: 979-0-69403-003-2; Uitgegeven in eigen beheer: J.van Koolwijk – Deest (2020). 

Meer informatie op webpagina aanbod / uitgaven / composities

Bestellen: info@vrijeklanken.nl