Bezielende verhalen en live muziek

In zowel juni als ook in december zijn er weer gelegenheden om te genieten van bezielende verhalen, verteld door verhalenvertellers Jan Tijssen en Edgar nollen, met live muziek door Jacqueline van Koolwijk.

Op zaterdag 29 juni 2024 vindt er een Zomeravondvertelling plaats.

Deze vertelvoorstelling is helaas geannuleerd omdat het terrein te drassig is door hoog water en de vele regenval. Helaas…. Volgende zomer zal het vast beter zijn en gaan we heerlijk vertellen. Tot die tijd kun je natuurlijk nog genieten van een openbare vertelvoorstelling op 21 december in Druten: “Kerstverhalen wereldwijd”. Lees hieronder meer daarover.

In dit programma wandelen verhalenvertellers Edgar en Jan en musicus Jacqueline  samen met u te midden van de natuur, waarbij u op mooie plekken kunt luisteren naar zomerse vertellingen. Zo is er het Indiaanse verhaal over de wind die graag wil trouwen, maar dan alleen met een vrouw die hem kan zien. Maar hoe kun je de wind zien? Uit de Griekse mythologie leren we dat het vroeger altijd zomer was, maar door een tragische gebeurtenis de seizoenen zijn ontstaan. En in een verhaal uit Ecuador wordt duidelijk waarom de zonnebloem altijd met de zon mee beweegt. Een enerverend programma dus vol natuurgeesten, twistende goden en tragische prinsen omlijst door bezielende muziek. Tijd: van 19u tot ca. 21uKosten: €15. Locatie: Staartjeswaard te Beuningen (ter hoogte van het Dijkmagazijn, Dijk 41, 6641 LA Beuningen). Er kunnen maximaal 15 personen mee. De verhalen zijn geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.

Op zaterdag 21 december 2024 wordt de voorstelling Kerstverhalen wereldwijd aangeboden. 

De tijd van lichtjes, duisternis, hoop, gezelligheid, lekker eten met de hele familie bij elkaar en natuurlijk veel sneeuw. Dit zijn zo maar een paar associaties met kerst. Maar is het altijd wel zo gezellig? Welke boodschap draagt kerst in zich? Waar denkt u aan bij kerst en wat betekent het voor u? Het is bij uitstek een tijd van bezinning. 

In de voorstelling ‘Kerstverhalen wereldwijd’ komen deze verschillende elementen aan bod. Wij nemen u mee op een reis rond de wereld aan de hand van kerstverhalen uit verschillende landen. We bezoeken onder meer Mexico, Noorwegen, Syrië, Denemarken, maar doen ook Nederland aan.

Hét kerstverhaal is natuurlijk het verhaal over de geboorte van het kerstkind, maar wij laten u horen dat er wereldwijd nog vele andere kerstverhalen worden verteld.  Zo wordt een harpspeler bij de koning ontboden om met Kerstmis voor hem te spelen terwijl hij zijn vrouw en dochtertje had beloofd om kerst bij hen door te brengen. Kan hij de verleiding weerstaan of geeft hij toe aan de wens van de koning?

In een ander verhaal gaat een koning op bezoek bij een kluizenaar, hoog in de bergen. Hij verlaat zijn warme paleis en onderneemt een barre tocht door de sneeuw. Hij wil laten zien dat hij een goede koning is, maar is dat werkelijk het geval als hij de kluizenaar voedsel wil brengen?

Waarom versieren we de kerstboom met engelenhaar en hoe komt het dat in het Midden Oosten het kleinste kameeltje de de kerstcadeautjes bij de kinderen brengt?

Tijd: van 20u tot ca. 22uKosten: €12,50 (inclusief consumptie). Locatie: Bondsgebouw, Kattenburg, Druten. De verhalen zijn geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.

U kunt u voor alle bovenstaande vertelvoorstellingen opgeven door een mail te sturen aan  info@bezielendeverhalen.nl. Geef hierbij aan welke datum u wilt komen en met hoeveel personen. U krijgt dan van ons een mail om de reservering te bevestigen. 

Voor meer informatie kijkt u op: www.bezielendeverhalen.nl

Heelzang-traject 2024/2025- 6 bijeenkomsten

Vrij en bezield zingen binnen de maandelijkse bijeenkomsten van de Heelzang.  Zingen binnen een Heelzang-traject werkt helend voor lichaam, hart en ziel, De bijeenkomsten hebben een meditatief karakter en geven inspiratie die bruikbaar is in het alledaagse leven. Tijdens de bijeenkomsten hebben we aandacht voor: je adem, het laten ontvouwen van ademkleuren, zingen van helende langgerekte tonen, het zingen van mantra’s en het laten ontvouwen van klankvelden.

Het zingen van klankvelden vormt het hart van de Heelzangbijeenkomsten en is iedere keer weer verrassend, nieuw, verdiepend, innerlijk verstillend en ruimte gevend, aldus de ervaring van deelnemers.

De gezongen klanken worden instrumentaal ondersteund op o.a. swaramandala, nada tarangini, tamboura.

Vanaf oktober 2024 start een nieuw Heelzangtraject. Data: 12 oktober, 2 november, 23 november, 7 december 2024, 11 januari 2025, 15 februari 2025Tijd: zaterdagochtenden van 10.30 – 12.30u. 

Locatie: Vrije Klanken, Gravendaal 1 Deest. Kosten: € 120,- voor 6 bijeenkomsten van 2 uur, in kleine groepjes. 

Interesse? Opgeven graag voor 15 september 2024 of neem contact op voor meer informatie. 

Flyer: Heelzangtraject flyer – 2024-2025

Wil je graag eerste een (individuele) kennismaking? Dat kan op 22 juni 2024 in Deest (zie hieronder) of neem contact op om een afspraak te maken

Nieuwe uitgave – Drieluik voor orgel

Op 8 maart 2024 is de uitgave van een nieuwe orgelcompositie een feit. Het betreft “Drieluik voor orgel – geïnspireerd door Guido Gezelle.

Guido Gezelle schreef vele prachtige teksten, gedichten en verzen. Drie van zijn mystieke verzen inspireerde Jacqueline van Koolwijk tot het componeren van drie orgelwerken, die tezamen Drieluik voor orgel vormen. Guido Gezelle (1830-1899) was een Vlaamse priester, leraar, vertaler en bovenal een groot en uniek dichter en taalkunstenaar. In zijn teksten komt zeer vaak zijn grote liefde voor de natuur tot uiting. Hij had de gave dit op een unieke wijze te verwoorden. De natuur, waarin hij de Goddelijke Scheppingskracht ervaarde. Deze Scheppingskracht ervaren en herkennen in de natuur, sprak en spreekt ook de componiste van dit Drieluik in het bijzonder aan. Zij heeft gepoogd de energie van Gezelles verzen te verklanken d.m.v. deze orgelwerken, zodat deze ook op een non-verbale wijze tot de luisteraar kan doordringen.

Drieluik ademt naast eenvoud, ook diepgang. De afzonderlijke delen met de titels Waarom, Aldoordringend Licht en Voorbij zijn bruikbaar in of rondom erediensten en andere reflectieve gelegenheden. Ieder deel is een op zichzelf staand klankgebed, direct het innerlijk aanrakend. De drie delen kunnen echter ook als één compositie vertolkt worden.

Meer informatie over deze en andere uitgaven van orgel- en koorcomposities van Jacqueline van Koolwijk is te vinden op de webpagina Aanbod.

Heelzang – kennis maken met adem, toon en zang als middel tot bewustwording

Een bijeenkomst waarin we samen vrij en bezield onze stem laten klinken vanuit ons innerlijk, waardoor we ontspanning, verstilling en de meditatieve werking er van kunnen ervaren. De heling voelen op fysiek, emotioneel/mentaal of zielsniveau. En inspiratie kunnen ontvangen, die bruikbaar is in het alledaagse leven.

Wil je graag kennismaken met Heelzang? Je bent van harte welkom! Zangervaring is niet nodig.

Heb je al eens eerder deelgenomen aan een bijeenkomst of Heelzang-traject en wil je graag nog eens een bijeenkomst bijwonen? Ook dan ben je van harte welkom!

Tijdens de bijeenkomst hebben we aandacht voor:

 • de adem
 • het laten ontvouwen van ademkleuren
 • zingen van helende langgerekte tonen
 • het zingen van een mantra
 • het laten ontvouwen van klankvelden
 • bewustwording van de effecten van het zingen op onszelf en onze alledaagse handelingen

Het zingen van klankvelden vormt het hart van de Heelzangbijeenkomst en is iedere keer weer verrassend, nieuw, verdiepend, innerlijk verstillend en ruimte gevend, aldus de ervaring van deelnemers.

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 22 juni 2024, van 10.30 tot 12.30u. Locatie: Vrije Klanken, Gravendaal 1 Deest. 

Deze kennismakingsbijeenkomst wordt geleid door Jacqueline van Koolwijk, docerend / uitvoerend musicus en muziektherapeute en instrumentaal begeleid op o.a. nada tarangini. 

Stilte- & Klankwandelingen in 2024

In 2024 organiseert Vrije Klanken weer Stilte- & Klankwandelingen, zodat we d.m.v. stilte, de ons omringende natuur en zeker ook door het samen zingen van klankvelden optimaal kunnen resoneren met onze Natuur.

Dit jaar organiseren we maar liefst 6 wandelingen, want n.a.v. de goede ervaringen van het vorige jaar bieden we er opnieuw enkele op zondagochtend aan, naast de wandelingen op donderdagavond. De eerste is op zondagochtend 17 maart om 10.30u in de prachtige omgeving van Heerewaarden.

Hopelijk zien we elkaar dus weer bij deze of een van de andere Stilte- & Klankwandelingen, of bij een van de andere activiteiten van Vrije Klanken. In ieder geval een Klankvol en Geïnspireerd 2024 gewenst!!

Opzet:

 • Na een korte introductie volgt een gedicht voorgedragen door André Janssen. Het gedicht is afgestemd op de locatie en de energie waarin we gaan wandelen en is ter herinnering aan een kwaliteit in onszelf en de Natuur.
 • Stille wandeling waarin we 3 x een korte tijd zullen stil staan om samen een klankveld te laten ontvouwen met onze stem (Jacqueline van Koolwijk begeleidt het klankveld zingen.)
 • Afsluiting met wederom het gedicht.

Data en locaties:

 • Zondagochtend 17 maart 10.30u omgeving Heerewaarden
 • Zondagochtend 14 april 10.30u omgeving Niftrik / Loonse waard
 • Donderdag 16 mei 19.30u omgeving Leur
 • Donderdag 13 juni 19.30u omgeving Hernen
 • Donderdag 11 juli 19.30u omgeving Alverna
 • Zondagochtend 27 oktober Dag van de Stilte  10.30u omgeving Boven Leeuwen  

Verzamelen: zondagen 10.30u / donderdagen 19.30u, bij startpunt van de wandeling. (Precieze informatie ontvang je na opgave deelname.) We wandelen ca. 1,5uur. Kosten: €10 p.p. Opgave & informatie: info@vrijeklanken.nl, 0487-511568, www.vrijeklanken.nl

De natuur harmoniseert ons.Wij resoneren met onze Natuur.Wij verheffen elkaar.

Kerkorgelbezoek leerlingen z.m.l.k-scholen

De afgelopen jaren vonden er, telkens in de maand december, voor zeer moeilijk lerende kinderen kerkorgelconcertjes plaats in zowel de Lourdeskerk te Nijmegen, als in de H.H. Ewaldenkerk te Druten. De vele leerlingen konden de klanken van een kerkorgel en de entourage van een kerkgebouw beleven. En dat maakt indruk!

In december 2023 werd het Smitsorgel in de Ewaldenkerk te Druten gerestaureerd en hebben we op een alternatieve wijze samen gemusiceerd en gezongen. In 2024 zal er naar alle waarschijnlijkheid wederom in de prachtige entourage van de kerk volop beleefd kunnen worden. 

De foto’s geven een sfeerimpressie van de afgelopen jaren, maar deze foto’s kunnen niet tippen aan de intense beleving van de leerlingen. 

 

YourON – een kosmische reis

De beurt is aan jou! We kunnen niet langer naar buiten blijven wijzen als ons leven niet loopt zoals we gewenst hadden. We hoeven onszelf ook niet schuldig te voelen voor wat er zich afspeelt in de wereld. We dienen ons bewust te zijn dat we scheppers zijn, dat we ver-antwoord-elijk zijn. Dat we vanuit een groter bewustzijn wat kunnen en dienen te doen. You are ON! 

YourOn is een event waarin we een kosmische reis gaan beleven door geluid en beeld. Dit unieke event is een samenwerkingsproductie van kunstenaar Mark Beerens (zie: http://www.vesicapiscus.nl/ en https://beerenberg.nl/over-ons/), fluitiste / klankpedagoge Nicole Schmaloer (http://deventerfluitschool.nl/wiebenik2.htm) en musicus & muziektherapeute Jacqueline van Koolwijk.

D.m.v. geluid, beeld, visuele effecten, installaties en klankvelden die we samen gaan vormen met onze stem  reizen we door een aantal werelden:  1) Ervaar de stoffelijke wereld, 2) Astrale sferen, 3) Thuis Komen.

Het event wordt 3 maal aangeboden. Op vrijdagavond 31 maart 2023 19.30-21u (vrijdag is vol), zaterdagavond 1 april 19.30-21u en op zondagmiddag 2 april 14.30-16u. (zondag is vol!)

Locatie: Brouwersstraat 24, 6658 AE Beneden-Leeuwen. 

Het maximum aantal deelnemers/reizigers per event is 20. Vooraf opgeven is dan ook nodig. Dat kan via info@vrijeklanken.nl. 

Entree geschiedt op basis van een vrije gift, zodat iedereen in staat wordt gesteld mee te reizen.

Alle informatie is te vinden  op de website http://www.youron.nu en op de flyer Flyer YourON 2023

Meditatief Concert – Vijf Gebeden (orgel) afgewisseld met improvisaties op fluit

In dit meditatieve concert is er Ruimte voor Stilte en Meditatieve Muziek. Jacqueline van Koolwijk, musicus en muziektherapeute en Nicole Schmaloer, fluitiste en klankpedagoge, willen graag mensen ‘terug’ brengen naar de stilte in hunzelf. Naar de ware essentie van het bestaan. Dit doen zij door middel van meditatieve muziek en verstilling. Door met aandacht in het moment zelf te zijn, in contact met de ruimte en de aanwezigen.

Op zondag 15 mei 2022 in de R.K. kerk te Beuningen (Gld) is er ook Ruimte voor Stilte en Meditatiev MuziekDeze bijeenkomst is als een meditatiesessie, waarin de klanken van de vijfdelige orgelcompositie “Vijf Gebeden” afgewisseld met improvisaties op fluit, de aanwezigen in meditatie zullen leiden. 

Dit meditatieve concert is geïnspireerd door het universele en tijdloze gedachtengoed van Hildegard von Bingen.

Jacqueline van Koolwijk componeerde, geïnspireerd door vijf afbeeldingen uit “Scivias“ (“Wisse die Wege”), het eerste theologische visioenenboek van Hildegard von Bingen, “Vijf Gebeden” voor orgel, bestaande uit de delen: Vertrouwen, Kracht, Onderscheidingsvermogen, Verlossing en Licht.

Deze korte indringende orgelwerken, uitgevoerd door de componiste zelf,  vormen de rode draad binnen dit concert. De delen uit de orgelcompositie worden afgewisseld met meditatieve improvisaties, afgestemd op de orgelwerken en de ruimte van de  Corneliuskerk, door Nicole Scmaloer op o.a. fluiten.  Tussen de instrumentale gedeelten is er ruimte voor verstilling.

Tijd: van 14u tot 15u . Iedereen is van harte welkom! Toegang geschied op basis van een vrije gift.

Meer informatiehttps://www.johannesxxiii.nl/2-algemeen/685-vijf-gebeden

Beschrijving aanbod Ruimte voor Stilte en Meditatieve Muziek.

Feestelijke dag met veel Ruimte voor Stilte en Meditatieve Muziek i.k.v. 10 – jarig jubileum Vrije Klanken 

Omdat Vrije Klanken 10 jaar geleden haar levenslicht zag, vieren we dit in 2022!

Op zaterdag 5 maart  worden er gedurende de dag diverse meditatieve sessies met klank aangeboden, door Jacqueline van Koolwijk en Nicole Schmaloer,  in het prachtige protestante kerkje te Boven Leeuwen

 • In de ochtend van deze dag, van 10.30 tot 11.30u,  zal er een sessie  ” Scheppend Musiceren –  Creëren vanuit je diepste Verlangen” worden aangeboden. 
 • Tussen 13 en 14u is er voor kinderen t/m 5 jaar een prachtig verhaal met veel klanken getiteld “Waar is muis?” Een beschrijving vind je via: http://www.deventerfluitschool.nl/uitv-act2.htm
 • Ben je ouder dan 5? Dan is er de gelegenheid om tussen 13 en 14u deel te nemen aan de Stiltewandeling & Klankveld Zingen.
 • In de namiddag, van 15 tot 16.30u,  kun je, deelnemen aan een sessie “Klankvelden Zingen afgewisseld met fluitimprovisaties”.

Alle onderdelen zijn afzonderlijk te volgen en zijn vrij toegankelijk zijn. Entree geschiedt op basis van een vrije gift. Opgeven is echter wel wenselijk i.v.m. voorbereidingen. Dit kan via info@vrijeklanken.nl of 0487-511568,

Locatie: protestante kerkje Waalbandijk 19, 6657 Boven-Leeuwen

Een beschrijving van de ochtend- en namiddag sessies, vind je in de flyer: Beschrijving aanbod Ruimte voor Stile en Meditatieve Muziek

Inspiratiebijeenkomst en Traject Scheppend Musiceren – creëren vanuit je diepste Verlangen

De mens  musiceert, schildert, schrijft, maakt beelden, danst, schrijft gedichten…… Schijnbaar ligt er in ons een niet te stoppen impuls verankerd, die ons telkens weer aanspoort om te creëren, te scheppen, te manifesteren. Waar komt die impuls vandaan? Waar vindt het zijn diepste oorsprong? En als we creëren, kunnen we dan die oorsprong blijven voelen? Kunnen we in verbinding blijven met die allereerste diepe impuls?

De inspiratiebijeenkomst Scheppend Musiceren vormt zowel voor de 2 uitvoerende musici, als de luisteraar een ontdekkingstocht naar het creëren vanuit je diepste Verlangen, waarbij ook thema’s als Inspiratie, Manifestatie, Ritme en de Vormloosheid-binnen-de-Vorm zullen worden verklankt.

De inspiratiebijeenkomst Scheppend Musiceren wordt verzorgd door Jacqueline van Koolwijk (docerend/uitvoerend musicus en muziektherapeute) en Nicole Schmaloer (docerend/uitvoerend musicus en klankpedagoge). Beide musici zullen op verschillende instrumenten en met hun stem klank geven aan wat zich vanuit hun diepste verlangen wil ontvouwen. Klank geven aan die niet te stoppen impuls om te creëren, te scheppen en te manifesteren.

Je kunt deelnemen aan de inspiratiebijeenkomst Scheppend Musiceren op: 

 • 12 juni 2021 vindt er in het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3 te Deventer een inspiratiebijeenkomst Scheppend Musiceren plaats.  Tijd –10u tot ca. 11u. Ontvangst 9.45u. Na afloop is er mogelijkheid om na te praten bij een kopje koffie of thee. Kosten – De kosten voor deze bijeenkomst bedragen €15,00.  ¹
 • 26 juni 2021 in het Cultuurkerkje, Notaris Roesstraat 11 te Winssen. Tijd: 10.30 – 12.30. Kosten: €15,00

Aanmelden en info

 – In verband met een beperkt aantal plaatsen, graag van te voren aanmelden bij Jacqueline van Koolwijk: info@vrijeklanken.nl – 0487-511568 Uitnodiging: Beschrijving Scheppend musiceren 

¹Ben je tijdens de inspiratiebijeenkomst innerlijk geraakt door de klanken, door de thema’s? Voel je in jezelf de impuls om te  creëren en te musiceren vanuit je diepste Verlangen? Dan vormt het Traject Scheppend Musiceren de mogelijkheid om zélf de ontdekkingstocht te maken m.b.v. klanken, je stem en het bespelen van muziekinstrumenten. 

Data: zaterdagen 4 september, 18 september, 2 oktober, 16 oktober, 6 november. Tijd:10:30 – 12:30 uur.

Locatie: Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, 7411 EP Deventer. Kosten: €190 p.p. per traject incl. koffie/thee. 

Flyer taject: traject scheppend musiceren (A5) met instr.foto

Voel jij je als organisator van inspirerende bijeenkomsten aangesproken door het bovenstaande? Of herken je je in de thematiek, maar werk je met andere (creatieve) middelen? Neem dan gerust contact op. Wellicht kunnen we op een mooie creatieve manier samenwerken en creëren.